Taisyklės

Žaidimų kambario „SAFARI“ taisyklės:

Kviečiame susipažinti su žaidimų kambario „SAFARI“ taisyklėmis, supažindinti su jomis savo vaikus, drauge jų laikytis, kad būtų smagu ir saugu žaisti. Kambario taisyklės yra privalomos visiems, kurie lankosi žaidimų kambaryje „SAFARI“.

Taisyklės skelbiamos www.safarikambarys.lt/taisykles/ ir  lankytojai gali viešai susipažinti su jomis iki sprendimo naudotis paslaugomis.

 1. Pramogų  ir laisvalaikio kambario vaikams  „SAFARI“ (toliau trumpinam  -kambarys)  taisyklės  privalomos  visiems asmenims, kurie lankosi kambaryje.  Pradėti naudotis kambario paslaugomis  leidžiama tik atidžiai  susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių  atstovų  arba kitų pilnamečių  asmenų, kurių  priežiūroje yra vaikas  (toliau – „užsakovas“), pavirtina registracijos formoje, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis. Už vaikų elgesį, priežiūrą kambaryje atsakingi yra tėveliai, globėjai ar kiti jį atlydėję pilnamečiai asmenys. Privaloma įsitikinti, kad vaikas supranta, kaip tinkamai naudotis žaidimų įranga. Tai itin svarbu, norint žaisti saugiai.
 2. Atvykus į žaidimų kambarį, ar susitartus kitaip su žaidimų kambario administratoriumi, užsakovas privalo pasirašyti trumpalaikę nuomos sutartį, jei įvedami valstybės ribojimai dėl pandeminės situacijos.
 3. Vykdant registraciją/rezervaciją paslaugoms, asmuo turi nuodyti vardą, pavardę ir telefono numerį, adresą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos pateikta informacija teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.
 4. Buvimo kambaryje įkainiai nurodyti tinklapyje ir registracijos formoje.
 5. Švenčiant gimtadienį ar kitą šventę, į žaidimų kambarį „SAFARI“ leidžiama atvykti 15 min. iki šventės pradžios. Žaidimų kambarį prašome atlaisvinti sutartu laiku. Vėluojant, žaidimų kambario administracija pasilieka teisę taikyti papildomą 20€ (jeigu vėluojama iki 15min.) arba 50€ (jeigu vėluojama iki 30 min.) mokestį.
 6. Lankytojams susimokėjus už kambario paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra gražinami.
 7. Jubiliatui (-ei) susirgus ir apie ligą įspėjus mus ne vėliau nei 24 val. iki šventės pradžios, leidžiama vieną kartą nukelti šventės datą. Nukėlimas leidžiamas daugiausia mėnesiui.
 8. Atšaukti rezervaciją ir atgauti 100% sumokėtų pinigų galima informavus žaidimų kambario administraciją (safarikambarys@gmai.com arba +37060902114)  likus ne mažiau 14 dienoms iki rezervacijos datos. Informavus likus mažiau nei 14 dienų gražinama suma lygi 50%.
 9. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą vaikų žaidimų kambaryje, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam kambario darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami. Vaikų žaidimų kambarys nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo vaikų kambaryje patirtą turtinę ir ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
 10. Užsakovas atsakingi už svečių supažindinimą  su vaikų žaidimų kambario „Safari“ taisyklėmis ir šių taisyklių laikymąsi.
 11. Užsakovas užtikrina kambariui „SAFARI“ bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą pagal galiojančius LR įstatymus. Pilnai atsako už jo vaikų ir svečių elgesį kambaryje, bei bet kokius šventės metu nutikusius sveikatos sutrikimus.
 12. Kambarys suteikia lankytojams galimybę pasinaudoti paslaugomis, tačiau neatsako už šių paslaugų įtaką konkretaus vaiko sveikatai. Už vaiką atsakingas asmuo, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti kambaryje bei žaisti kartu su kitais vaikais. Kambarys neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl kambario ar jo darbuotojų tyčios arba didelio neatsargumo.
 13. Už vaikų saugumą visiškai atsako lydintis ar atsakingas asmuo. Kambarys ir jo personalas neteikia vaikų priežiūros paslaugų.
 14. Žaidimų kambaryje alkoholinių gėrimų vartojimas nėra leidžiamas. Kartu prisidėkime prie socialinės aplinkos be alkoholio kūrimo.
 15. Tėveliai, atvesdami vaiką įžaidimų kambarį „SAFARI“, garantuoja, kad jų atžala neturi virusinių ar infekcinių susirgimų (ligų).
 16. Draudžiama vaikų pramogų kambaryje lankytis (Tėveliams) apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų.
 17. Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje esančius vaikus, kad jie turi tausoti kambario inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems kambaryje esantiems vaikams. Už vaiką atsakingas asmuo pilnai atsako už vaiko sugadintą įrangą ir inventorių, taip pat turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.
 18. Į kambarį draudžiama neštis daiktus, kuriais gali būti padaryta žala kambaryje esantiems vaikams, inventoriui, kambario darbuotojui ir kitiems tretiesiems asmenims.
 19. Į žaidimų zonas draudžiama įsinešti žaislus, įvairius pašalinius daiktus, maistą, gėrimus, lįsti į čiuožyklas prieš čiuožimo kryptį, stovėti čiuožyklos nusileidimo gale.
 20. Kambaryje vaikai gali būti tik nusiavę lauko batus. Viršutinius drabužius bei avalynę privaloma palikti tam skirtoje vietoje. Vaikštome be lauko avalynės.
 21. Kambarys nėra daiktų saugotojas ir neatsako už paliktus, prarastus ar sugadinimą daiktus, išskyrus atvejus, kai šie daiktai prarandami arba sugadinami dėl kambario ar jo darbuotojų tyčios ir didelio neatsargumo.
 22. Šventės užsakovas įsipareigoja saugoti kambario inventorių ir jame esančią įrangą, daiktus naudoti pagal jų paskirtį ir apie tai įspėti svečius. Už šventės metu tyčia, dėl neatsargumo, taisyklių nesilaikymo sugadintus kambario daiktus, inventorių, įrangą finansinė atsakomybė tenka paslaugos užsakovui.
 23. Švenčiant gimtadienį ar kitą šventę, į žaidimų kambarį „SAFARI“ leidžiama atsineši savo maistą ir nealkoholinius gėrimus. Dėl saugumo ir higienos griežtai draudžiama maistą neštis į žaidimų aikšteles. Žaidimų kambaryje draudžiama valgyti popcorn ir cukraus vatą.
 24. Žaidimų kambaryje „SAFARI“ draudžiama naudoti konfeti, pinatas, muilo burbulus.
 25. Batute vienu metu saugiausia šokinėti po vieną. Taip bus išvengta susidūrimo.
 26. Dėl saugumo vykdomas vaizdo stebėjimas žaidimų kambario patalpose apie tai atskirai neįspėdamas lankytojų. Vaizdo medžiaga gali būti perduota teisėsaugai.
 27. Lankytojai, pažeidę taisykles, nedelsdami privalo palikti vaikų žaidimų kambarį „SAFARI“, jeigu to reikalauja administracija ar darbuotojai.
 28. Po gimtadienio palikite šventės vietą tokią, kokią ją radote. Ačiū!!!
aa

Categories

jj
Į viršų